விளம்பரத்தை ஒரு கிளிக் செய்யுங்கள் Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!
Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!

Friday, August 14, 2009

Software-இல்லாமல் Folder/File-யை மறைப்பது எப்படி?


Software-இல்லாமல் Folder-யை மறைப்பது எப்படி?

நாம் சில முக்கியமான Folder-களை மற்றவர்களின் கண்களின் படமல் சில software-களை பயண்படுத்தி மறைபோம்.ஆனால் இது தேவயில்லை இதற்க்கு எளிய முறை உள்ளது .

-->முதலில் நாம் மறைக்க போகும் Folder-இன் Properties செல்லவும் பின்பு Hidden என்பதில் டிக் இடவும் .


-->அதன் பின் Ok கொடுக்கவும் Ok கொடுத்தபின்பு புதிய விண்டோ ஒன்று திறக்கும் அதில் "apply Changes This Folder only" என்பதில் select செய்யவும் கடசியாக Ok கொடுத்தபின்பு Refersh செய்தால் நிங்கள் மறைத்த Folder மறைந்துவீடும் .1.Select File/Folder--->Go to Properties and tick Hidden ok. now 2.open another window select "Apply Changes This Folder only" Options & select ok-->பின்பு மறைத்த Folder-யை பார்க்க விரும்பினால் Tools Menu select செய்யவும் அதில் Folder Options என்பதில் select செய்யவும்.பின்பு வரும் விண்டோ வில் View Tab இல் Hidden Files and Folders என்பதில் கிழ் உள்ள Show Hidden Files and Folders என்பதை select செய்து Ok கொடுக்கவும் .3.Menu-->Tools Tab and select Folder Options 4.Select View Tab & Tick "Show Hidden Files and Folder" Options


இனி பர்த்தால் நிங்கள் மறைத்த Folder தெரியும்.
Share/Save/Bookmark

0 comments:

:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))

Post a Comment

Blog Widget by LinkWithin
 

Copyright Notice

All Rights Reserved. Copyright of articles belongs to the blog owner. Reproduction of articles in any form without prior permission of blog owner is prohibited. Don't miss a single post. Please add this site's RSS feed in Google Reader or any other RSS reader and avoid disappointment when there is no new post.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape

Rss Feed

Posts Comments

My Followers

Computer Bird Copyright © 2009 Flower Garden is Designed by Shiyamsena